Sanna Wenström: Kaikilla vahvuuksilla – Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 353 s.

Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuuden lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit sekä luontaisen kyvykkyyden.

Pienestä pitäen on hyvä tutustua luonteenvahvuuksiin ja harjoitella niiden käyttöä. Vähitellen on tärkeää tunnistaa myös, mitä taitoja ja osaamista on hankkinut, mikä itseä kiinnostaa, mitkä ovat itselle elämässä tärkeimpiä asioita ja mitkä tekijät edistävät tai ehkä haastavat oppimista ja hyvinvointia. Myös oman luontaisen kyvykkyyden tunnistaminen on tärkeää, koska esimerkiksi temperamentti vaikuttaa siihen, miten oppija kokee erilaiset oppimisympäristöt.

Tämä kirja perehdyttää lukijansa tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksien lajeja laajasti ja monipuolisesti. Kirja sisältää teoriatiedon lisäksi runsaasti käytännön esimerkkejä, pohdintatehtäviä ja harjoituksia. Teos on suunnattu peruskoulussa ja toisella asteella opetus- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille.

Oma arvioni: Tämä monipuolinen ja tuore tietokirja valottaa lukijalle erinomaisesti niin vahvuuksien luonnetta kuin merkitystäkin, Kunpa kaikki opettajat ja kasvattajat muistaisivat sen, että vahvuuksia on ihan jokaisella lapsella ja nuorella. Tämän teoksen tehtävät ja harjoitukset antavat vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden käyttämiseen hyviä eväitä. Siksi suosittelenkin tähän teokseen tutustumista todella lämpimästi kaikille opettajille.