Laura Jääskeläinen: Ryhmä toimivaksi – Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 233 s.

Kirja täynnä konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden ja myönteisen ilmapiirin lisäämiseen!

Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Koulumaailmassa näitä tarpeita haastavat monet ilmiöt, kuten yksinäisyys, syrjiminen ja kiusaaminen. Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä tukemalla ryhmän vuorovaikutusta.

Ryhmäyttäminen on ohjattua toimintaa, jonka tavoite on vahvistaa ryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta ja turvallisuudentunnetta sekä lisätä ryhmän myönteistä ilmapiiriä. Kun ryhmä toimii hyvin, ongelmatilanteet saadaan nopeammin ratkaistua ja kouluun on mukava tulla. Samalla luodaan pohja hyvälle työrauhalle ja oppimismotivaatiolle, mikä helpottaa myös opettajan työtä.

Kirjassa on runsaasti harjoituksia ryhmäyttämisen tueksi erilaisiin ryhmiin ja tilanteisiin. Harjoitusten toteuttaminen ei vaadi suuria valmisteluja, ja monia niistä voi myös soveltaa tukemaan oppitunnin aihetta. Kirja sopii sekä peruskouluun että toiselle asteelle.

Oma arvioni: Olisipa tämä kirja ja etenkin sen harjoitukset olleet tuttuja opettajille jo silloin, kun olin peruskoulussa. Omat kokemukseni ryhmissä toimimisesta ja ryhmätöistä olivat tuolloin lähes aina suorastaan painajaismaisia, eikä hyvästä ryhmähengestä ainakaan koko luokan tasolla ollut valitettavasti puhettakaan. Onneksi olen myöhemmin kuitenkin saanut kokea, millaista on ollut olla osa toimivaa ryhmää. Se on ollut kerrassaan huikeaa, joten sellaisen soisi ihan jokaiselle. 

Ryhmäyttämisen hyödyt ovat tutkitustikin kiistattomat, joten toivon todella, että opettajat löytävät sille tämän päivän hektisessä kouluarjessa riittävästi aikaa. Kun ryhmän vuorovaikutus toimii hyvin ja kaikkien näkemyksiä kuunnellaan ja arvostetaan, voidaan ehkäistä muun muassa kiusaamista, syrjintää ja yksinäisyyttä. Ja samalla esimerkiksi työrauha, kouluviihtyvyys ja oppimistulokset paranevat. Ryhmäyttäminen siis todellakin kannattaa. Tässä tuoreessa kirjassa annetaan arvokkaita vinkkejä siihen, miten se voidaan toteuttaa helposti ja jopa hauskasti erilaisissa ja eri vaiheissa olevissa ryhmissä.