Sari Kivistö & Sami Pihlström: Toista ajatellen – Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia toiseuden kohtaamiseen

 

Kustantaja: SKS Kirjat
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 285 s.

Miten toista tulisi ajatella? Kuinka kohdata toinen? Miten pitkälle toista voidaan ymmärtää?

Elämäämme määrittää ratkaisevasti suhteemme toisiin ihmisiin. Toiseuden kohtaamisella on moninaisia eettisiä, poliittisia sekä ylipäänsä maailman merkityksellisenä kokemiseen kytkeytyviä ulottuvuuksia. Toista ajatellen pohtii kirjallisuudentutkimuksen, aatehistorian ja filosofian näkökulmia toisiinsa sulauttaen, mitä merkitsee sivistynyt ja kunnioittava tapa kohdata erilaisia toiseuksia - niin toisia ihmisiä ympärillämme kuin historian ja kulttuurin ajattelun ja toiminnan tapoja. 

Teos liittää toiseuden tarkastelun sekä kulttuurien vuorovaikutukseen että yksilöiden väliseen moninaisuutta arvostavaan keskusteluun. Toiseus näyttäytyy erotteluna ja etäisyytenä, joita meidän tulisi pyrkiä ylittämään oppiaksemme tuntemaan toisiamme paremmin. Toista voidaan aina ajatella toisin. 

Oma arvioni: Tein kirjaa valitessani sen "virheen", etten teoksen pääotsikon lisäksi juurikaan lukenut, mistä kirjassa itse asiassa puhutaan. Kirjan nimi siis herätti kiinnostukseni. Näin ollen tekstien näkökulmat toiseuteen olivat pitkälti jotakin muuta kuin olin vähäisen informaation varassa olettanut.  No, joka tapauksessa teos tarjosi paljon ajattelemisen aiheita. Kannatti siis todellakin lukea kirja loppuun, vaikka hetken jo mietinkin lukemisen keskeyttämistä. Luulenpa että ymmärrykseni ihmisenä elämisestä ja ihmisiksi olemisesta lisääntyi tämän teoksen lukemisen myötä. Ja toden totta, toista voidaan aina ajatella toisin. Jos uskot tällaiseen näkemykseen, lue Kivistön ja Pihlströmin monipuolinen ja tutkimuksiin pohjautuva teos Toista ajatellen.