Kirja-arvio: Viihtyisän ja kauniin rakennetun kaupunkiympäristön jäljillä

Kohti kauniimpaa kaupunkia -teoksen artikkeleissa tarkastellaan monipuolisesti eri alojen asiantuntijoiden silmin ennen kaikkea viihtyisän kaupunkiympäristön osatekijöitä ja siellä aistittavan kauneuden olemusta. Lähestymiskulma näihin kiinnostaviin teemoihin on poikkitieteellinen, sillä näkemyksiään tuovat esille muun muassa niin arkkitehdit, historioitsijat, lääkärit kuin sosiologitkin. Vaikka ihan jokainen kaupunkilainen onkin ko. rakennetun ympäristön käyttäjä, harva meistä pääsee kuitenkaan osallistumaan elin- ja toimintaympäristömme kehityksestä käytävään keskusteluun. Yleisönosastokirjoittelussa tunteet käyvät sen sijaan usein kuumina kyseiseen aihepiiriin liittyen. 

Kirjassa tarkastellaankin myös osallistamista, demokratiaa ja poliittista päätöksentekoa, jotka kaikki vaikuttavat osaltaan siihen, miten ja millaisiksi kaupunkiympäristöt kehittyvät. Jokainen varmasti tietää esimerkiksi sen, kuinka melu vaikuttaa meihin, mutta tämän teoksen kirjoitusten kautta aiheeseen vihkiytymätön lukijakin voi ymmärtää rakennetun ympäristön moniulotteisuutta, merkitystä ja vaikuttavuutta huomattavasti paremmin.  Jos siis edellä kuvattu tematiikka kiinnostaa, kannattaa tarttua tähän teokseen.

Kirjoituksissa pohditaan monipuolisesti esimerkiksi seuraavia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kysymyksiä: Missä määrin nykyarkkitehtuurissa tulisi ottaa vaikutteita historiallisista tyyleistä? Miten koemme rakennetun ympäristön kauneuden? Millainen on aistiystävällinen kaupunki? Kuinka ympäristötekijät vaikuttavat ihmisten terveyteen? 

Kiinnostava kysymys on toki sekin, onko kauneus ylipäätään mitattavissa, vai onko se vanhan sanonnan mukaisesti katsojan silmässä. Tässä teoksessa kauneutta lähestytään syvällisesti sekä tunnetasolla että neurofysiologisen tutkimustiedon kautta. Nämä asiat olivat itselleni kenties kirjan kaikkein kiinnostavinta antia. Myös pohdinta kauneuden hinnasta herätti ajatuksia. Muistan, kuinka vielä joitakin vuosia sitten meillä Suomessa tuntui olevan vallalla käsitys siitä, ettei esteetön rakentaminen voi millään olla kaunista. Ja toisaalta tuolloin uskottiin myös, että kaikki esteettömät ratkaisut ovat aina väistämättä kalliita. Toivoa sopii, ettei enää ajatella näin, vaan viihtyisää ympäristöä ja kaunista arkkitehtuuria rakennetaan sekä tänään että tulevaisuudessa aidosti jo lähtökohtaisesti kaikkien kaupunkilaisten iloksi. 

Erityisen hienoa on mielestäni se, että tämän teoksen tekstien ja kuvien äärelle pysähtyessään jokainen lukija voi miettiä, mikä tekee kaupungista hänelle itselleen kauniin ja viihtyisän. Mikä merkitys siinä on vaikkapa luontoyhteydellä, historiallisilla kerrostumilla, silmiä hivelevillä yksityiskohdilla ja ihmisillä. Luulenpa, että moni tarkastelee tämän ajattelua avartavan kirjan luettuaan omaa elinympäristöään aiempaa tarkemmin sekä kokonaiskuvaa muodostaen että detaljeja huomaten.

Minna Aarnio ym. (toim.): Kohti kauniimpaa kaupunkia – Viihtyisän rakennetun ympäristön ja kauniin arkkitehtuurin jäljillä

Julkaisija: INTBAU Finland ry
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 156 s.