Ben Furman: Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi

 

Kustantaja: Viisas Elämä
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 217 s. 

Raikas ja uudenlainen lähestymistapa lasten kasvun tukemiseen ja haasteiden ratkaisemiseen.

Ben Furman on kirjoittanut kauan odotetun oppaan kaikille vanhemmille ja lasten kasvattajille. Hän perehdyttää kirjassaan lukijan taitolähtöiseen kasvatukselliseen lähestymistapaan, jonka avulla voidaan tukea eri-ikäisten lasten kasvua ja auttaa heitä voittamaan niin pieniä kuin isompiakin kehityksen haasteita.

Taitolähtöisyys on käänteentekevä kasvatusmenetelmä. Se ei syyllistä vanhempia, vaan antaa heidän käteensä toimivat avaimet, joiden avulla voi  saada lapset innostumaan taitojen oppimisesta ja haasteiden voittamisesta. 

Taitolähtöisyys ei ole kaavamainen, askel askeleelta etenevä toimintamalli, jota täytyy noudattaa orjallisesti. Se on pikemminkin hyviksi havaittujen ajattelu- ja toimintatapojen kollaasi, joka auttaa kasvattajia keskustelemaan lasten kanssa tavalla, joka herättää toivoa, edistää aikuisen ja lapsen välistä yhteistyötä sekä saa lapsen kiinnostumaan omien haasteidensa voittamisesta.

Kirja on kirjoitettu lasten vanhemmille, mutta siinä kuvattu lähestymistapa sopii kaikille kasvattajille. Kirjan runsaslukuiset tarinat ja tapausselostukset tekevät siitä kiehtovan lukukokemuksen, joka inspiroi lukijaa toteuttamaan kirjan ideoita lasten kanssa saman tien. 

Oma arvioni: Ben Furmanin mukaan taitolähtöinen lähestymistapa on ikään kuin silmälasit, joilla katsottaessa ihmiset näyttävät hieman toisenlaisilta. Emme näe vioista ja ongelmista kärsiviä ihmisiä, vaan ihmisiä, jotka voivat voittaa kohtaamansa haasteen oppimalla jonkin taidon toisten ihmisten tuella ja avustuksella. Kyseessä on myös eräänlainen voileipäpöytä, joka on katettu erilaisilla lapsiystävällisillä ja yhteisöllisillä työkaluilla. Niiden avulla vanhemmat ja muut lasta kasvattavat aikuiset voivat luovalla tavalla tukea lasta voittamaan monenlaisia elämässä eteen tulevia haasteita, eroahdistuksesta raivokohtauksiin ja sisaruskateudesta uhmakkuuteen, vain muutamia mainitakseni.

Kaikki lähtee oikeastaan siitä, että lasten kanssa toimivat aikuiset sisäistävät aidosti ennen kaikkea seuraavan ajatuksen:


"Lapsilla ei ole ongelmia. Heillä on vain taitoja, joita he eivät ole vielä oppineet."


Kirjassa puhutaan paljon siitä, kuinka lapsia voidaan motivoida oppimaan uusia taitoja. Vanhempien ja muiden kasvattajien tärkeänä tehtävänä on keskustella yhdessä lasten kanssa, mitä kaikkea he jo osaavat ja minkä taidon he haluaisivat seuraavaksi oppia. Taitolähtöisessä lähestymistavassa nimittäin tuodaan vahvasti esille sitä, että lapsen halutessa oppia jotakin, niin myös tapahtuu. Lapsia on tärkeä tukea ja kannustaa uuden taidon harjoittelussa. Kun lapset kokevat, että taidosta on heille hyötyä, he jaksavat harjoitella sitä usein sitkeästikin. Tärkeää on muistaa antaa lapselle positiivista palautetta pienestäkin edistymisestä ja kehua onnistumisista. Yrittäminenkin on hieno asia. Yksi keskeisimmistä taitolähtöisen vanhemman ohjeista on mielestäni seuraava:

 

"Usko lapseesi, niin lapsikin alkaa uskoa itseensä."


Vaikka kirjassa ja sen käytännönläheisissä tapauskuvauksissa keskitytäänkin kotikasvatukseen, antaa se hyviä eväitä myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille. Taitolähtöisessä kasvatuksellisessa ajattelu- ja toimintatavassa kun parannetaan perheiden elämänlaadun lisäksi myös päiväkotien ja koulujen ilmapiiriä sekä kehitetään eri osapuolten yhteistyötä. Tämä toiveikkuutta huokuva kirja tuo valoa vaikeidenkin haasteiden keskelle. Siksi suosittelen sen lukemista todella lämpimästi ihan jokaiselle kasvattajalle.  Lasten haasteet on todellakin mahdollista kääntää taidoiksi.