Heikki Turkka & Julia Saarholm (toim.): Lasten ja nuorten rikokset – Opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 401 s. 

Miksi rikollisuus houkuttaa? Millaisesta lapsesta kasvaa rikollinen? Mitä nuorisorikollisuuden vähentämiseksi voidaan tehdä? 

Julkisuudessa nuorisorikollisuutta yleensä kauhistellaan selittämättä taustatekijöitä, jotka lisäisivät ilmiön ymmärtämistä, ja rikollisuuden kitkemiseksi esitetään entistä kovempia rangaistuksia. Tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta kuitenkin tiedetään, että tehokkaimmin nuorten rikollisuutta ehkäisevät keinot, jotka pohjautuvat kuuntelemiseen, syyllistämättömyyteen, konfliktinratkaisuun ja ihmisen kohtaamiseen. 

Teos antaa ymmärrystä, uusia näkökulmia ja käytännönläheisiä keinoja sekä kuvaa eri toimialojen hyviä käytäntöjä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä, rikollisuuteen puuttumisessa ja rikoskierteiden katkaisemisessa. Kirjasta saa malleja verkostotyön toteuttamiseen ja ihmisten näköisten palveluiden kehittämiseen. Tutkijoiden ja ammattilaisten ohella äänen saavat myös kokemusasiantuntijat, jotka kertovat väkivallan ja päihteiden värittämästä elämästään sekä nuorisojengistä irrottautumisestaan. 

Oma arvioni: Tämän monialaisen oppaan ajatuksia herättävissä artikkeleissa tarkastellaan eri näkökulmista muun muassa  nuorisorikollisuuden taustatekijöitä, toimivien palveluiden kehittämistä ja eri tahojen tekemää yhteistyötä rikoskierteiden katkaisemisessa ja ehkäisemisessä. Peruskoulun merkitystä yksilön elämänkulussa ei todellakaan kannata vähätellä. Oppimisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää ja jokainen oppilas ansaitsee kokemuksen joukkoon kuulumisesta. Kenenkään ei tulisi joutua koulun syrjäyttämäksi. Jos haluat saada hyvän kokonaiskuvan nuorisorikollisuuden nykytilasta, lue tämä puhutteleva teos.