Maria Matilainen: Neurokirjon oppilas – Opettajan ja ohjaajan työkalupakki

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 325 s.

Miten neurokirjon oppilasta voisi tukea luokassa parhaiten? Millaiset tilanteet saavat oppilaan jumiutumaan? Kuinka välituntien haasteita voisi vähentää? Miten oppimisen esteitä madalletaan niin, että ne pystyy ylittämään? 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Opettajan ja ohjaajan työkalupakista. Tämä työkalupakki auttaa tunnistamaan neurokirjon lasten ja nuorten kouluarkea kuormittavat asiat sekä etsimään toimivia keinoja tunteiden säätelyn, käyttäytymisen ja oppimisen pulmiin. Kirjassa esitellyt käyttäytymisterapeuttiset ja erityispedagogiset työtavat ovat osoittautuneet tehokkaiksi neurokirjon oppilaiden haasteiden työstämisessä. Haasteiden rinnalle tarvitaan voimaa antavia asioita, kuten oppilaan vahvuuksien hyödyntämistä, taitoharjoittelua ja positiivisia kohtaamisia. 

Teos tarjoaa peruskoulun opettajille ja ohjaajille tiedon ohella runsaasti käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla voi sujuvoittaa kouluarkea, tukea oppimista ja edistää omaa työssäjaksamista. 

Oma arvioni: Toivottavasti tämä uusi ja monipuolinen työkalupakki löytyy pian kaikkien opettajien ja koulunkäynninohjaajien "repuista", jotta neurokirjon oppilaiden haasteisiin voidaan vastata aiempaa paremmin. On tärkeää tunnistaa kouluarkea kuormittavia tekijöitä ja kiinnittää huomiota myös jokaisen oppilaan vahvuuksiin. Jos etsit keinoja kohdata luokkasi oppilaiden tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteita sekä oppimisen pulmia, lue tämä käytännönläheinen teos, joka tukee pohdintakysymysten kautta myös oman työsi reflektointia ja työssäjaksamista.