Kirjaesittely: Annika Oksasen Kansainvälisissä tehtävissä – kotirouvana

 

Kustantaja: Reuna
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 146 s.

Suomalaisessa yhteiskunnassa perheelliset naiset ovat jo vuosikymmenten ajan voineet käydä ansiotyössä ja olla siten taloudellisesti riippumattomia. Meillä naiset onkin perinteisesti nähty vahvoina ja itsenäisinä. Ja vahvan naisen ihanteeseen kuuluu yhä muun muassa se, ettei vaimo elä miehensä tulojen varassa. Mitä vaimolle tapahtuu silloin, kun  miehen työkomennus vie perheen vuosiksi ulkomaille, ja naisen roolina on ennen kaikkea kotirouvuus? Tähän tematiikkaan pureutuu tuoreessa kirjassaan Annika Oksanen, valtiotieteiden tohtori, joka on asunut vuosia sekä Afrikassa että Aasiassa aviomiehensä työkomennusten vuoksi ja tutkinut väitöskirjassaan (Helsingin yliopisto 2006) suomalaisten siirtonaisten kokemuksia Singaporessa. 

Kansainvälisissä tehtävissä – kotirouvana -teoksessa on vahva omaelämäkerrallinen ote, ja vieraassa maassa asuvan kotirouvan arki tulee erityisen lähelle lukijaa kirjailijan rehellisten päiväkirjamerkintöjen kautta. Itselleni jäi hyvin mieleen se, kuinka Annika kuvailee olleensa "nainen, jolle ei koskaan tapahtunut mitään". Myös ulkopuolisuuden kokemukset ovat kirjassa vahvasti läsnä etenkin yhteisen kielen puuttumisen vuoksi. Kirjassa ei glorifioida ulkomailla asumista saati kotirouvuutta elämänmuotona, sillä oman identiteetin löytyminen ei ole välttämättä mutkatonta, eivätkä ympäristön odotukset ja oletukset aina ongelmattomia. Oksanen kuvaa kotirouvuutta ilmiötä osuvasti  väliaikaisuuden kautta. Vaikka tiedossa onkin ollut se, että muutoksen tuulet puhaltavat yleensä muutaman vuoden sykleissä, ovat ne olleet kuitenkin aina sopeutumista vaativia yllätyksiä. 

Kirjassa kotirouvan tehtävää  tarkastellaan kiinnostavasti eri näkökulmista niin omia kokemuksia reflektoiden kuin tutkimuskirjallisuuteen peilaten. Teoksesta käy hyvin ilmi se, kuinka tärkeää naisen olisi pitää itsensä määrittely omissa käsissään. Minunkin on helppoa yhtyä tähän näkemykseen, vaikka en kotirouva olekaan. Jos kotirouvuus teemana kiinnostaa, kannattaa lukea tämä monipuolinen ja ajatuksia herättävä teos.