Pia-Christina Roth. Anne Korhonen & Jari Saarenpää (toim.): Tunnelukutaito – Avain yksilön ja yhteiskunnan menestykseen

 

Kustantaja: Minea
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 298 s. 

Miten tunnelukutaito voi auttaa meitä menestymään elämän eri vaiheissa? Voisiko tunnelukutaito olla pohja tulevaisuuden työelämätaidoille ja tarjota valmiuksia vanhemmuuteen? 

Tunnelukutaito on avain sekä yksilön että yhteiskunnan menestykseen, sillä kyky olla vuorovaikutuksessa rakentavalla tavalla on vähintäänkin yhtä tärkeä taito kuin perinteinen lukutaito. Tunteiden lukutaito vahvistaa lasten ja nuorten omaa, sisäistä motivaatiota ja tunne-elämän hallintaa. Se tarjoaa työkaluja asettaa rajoja ja tukee samalla lasten ja nuorten mielenterveyttä. Parhaimmillaan tunnelukutaidolla luodaan kiusaamisen vastaista tahtotilaa. 

Tunnelukutaito tukee oppimisvalmiuksia, ja siksi sen oppimisen tulisi olla jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Tästä syystä tunnelukutaito ansaitsee päästä muiden oppiaineiden rinnalle koulujen opetusohjelmaan!

Tämä kirja on saanut alkunsa kansalaisaloitteesta sekä sen pohjalta syntyneestä lakialoitteesta tunne- ja vuorovaikutustaitojen eli tunnelukutaidon kirjaamiseksi perusopetuslakiin.

Oma arvioni: Tämän teoksen asiantuntija-artikkelit valottavat monipuolisesti tunnelukutaidon tärkeyttä ja merkitystä sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvoinnin kannalta koko yhteiskunnan menestystäkään unohtamatta. Kirjassa on kiinnostava elämänkaarellinen näkökulma. Tunnelukutaitoa tarkastellaan muun muassa lapsen itsetunnon rakentajana, empatiakyvyn kehittäjä, vanhemman voimavarana ja kukoistavan työelämän perustana. 

Suosittelen tätä ajattelua avartavaa teosta todella lämpimästi ihan jokaiselle tunnelukutaidosta kiinnostuneelle kasvattajalle. Hankkimalla kirjan itsellesi voit tukea lasten ja nuorten hyväksi tehtävää mielenterveystyötä.