Juha Klaavu: Lapsuuden kehityksellinen trauma - Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen

 

Kustantaja: Viisas Elämä
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 165 s.

Arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden kokemukset vaikuttavat monien ihmisten elämään. Niiden seuraukset näkyvät ihmisen jokapäiväisessä elämässä ulottuen pienistä valinnoista ystävyyssuhteiden ja parisuhteen muodostumiseen.

Traumaa ja traumoja on tutkittu paljon. Kehityksellinen trauma on sen sijaan paljon tuntemattomampi käsite. Se on kuitenkin usein psyykkisen kivun ja monen mielenterveyden häiriön taustalla. Vakavammillaan se voi johtaa epävakaan persoonallisuushäiriön kehittymiseen. 

Varhaisessa vaiheessa syntynyt kehityksellinen trauma (relational trauma) vaikuttaa keskeisesti ihmisen minäkuvaan ja identiteettiin. Kehityksellisen trauman seurauksena ihmiselle muodostuu epäaito minuus, jonka ytimessä on syvä alitajuinen arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunne. Usein ihminen ei ole täysin tietoinen näistä tunteista, koska niiden tunnistaminen on niin kivuliasta. Kaikki ihmiset kantavat kehityksellisestä traumasta aiheutuvia jälkiä tavalla tai toisella.

Havainnollisten asiakasesimerkkien avulla kirjassa avataan kehityksellisen trauman syntyä, seurauksia ja vaikutusmekanismeja ihmisen elämässä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisätä omaa tai läheistensä hyvinvointia ja jotka haluavat ymmärtää ja tutkia arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden kokemuksiaan.

Oma arvioni: Tämä teos lisää mielestäni erinomaisesti ja lukijaystävällisesti ymmärrystä  siitä, mikä kehityksellinen trauma on ja kuinka se vaikuttaa ihmisen psyykkiseen kehitykseen ja myöhempään elämään. Kirjasta käy hyvin ilmi se, että mitä enemmän yksilö tulee tietoiseksi kehityksellisestä traumastaan ja sen aiheuttamista kivuista ja työstää niitä terapiassa, sitä vähemmän kyseiset asiat vaikuttavat alitajuisesti hänen valintoihinsa ja elämäänsä. Näin ollen tietoiseksi tuleminen onkin paranemisprosessin tärkeä ensiaskel. 

Klaavu muistuttaa aiheellisesti, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, jolla sekä elämänhistoria että psyyke ovat yksilöllisiä. Samanlainen ainutlaatuisuus koskee myös mielenterveyden häiriöiden dynamiikkaa. Kun ihmistä hoidetaan psykoterapian keinoin, oleellista eivät ole diagnoosit ja ”leimat”, vaan keskiössä on hänen ainutlaatuisen psyykensä ja sen dynamiikan ymmärtäminen. Vaikka esimerkiksi masennus saattaa ulospäin näyttäytyä samanlaisena eri ihmisillä, sen syyt ja dynamiikka voivat vaihdella suurestikin eri henkilöiden välillä. Siksi hoitokin vaihtelee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Lapsuuden kehityksellinen trauma on kirja, jonka lukemista suosittelen lämpimästi kaikille kyseisestä aiheesta kiinnostuneille.