Juha Kilpiä: Kontekstin taju – Karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen

 

Kustantaja: Aktuaali koulutuspalvelu 
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 227 s.

"Ryhmän ohjaaminen on tavoitteellista, aktiivista, dialogista, osallisuudesta ja vertaisuudesta voimaa ammentavaa ammatillista tapaa toimia ryhmän ja sen yksilöiden hyväksi ymmärtäen kontekstin mukanaan tuomat vaateet."

Voimavarakeskeinen ryhmän ohjaaminen on paljon enemmän kuin ennalta opeteltujen sääntöjen tai kerta toisensa perään toistuvien faktojen mekaanista noudattamista. Se on aktiivista ja luovaa toimintaa sekä kontekstin ymmärryksen tavoittelua. Se on aina kytköksissä ohjaajan ja ryhmäläisten arvoihin, ihmiskäsitykseen ja maailmankatsomukseen.

Kirja kutsuu matkalle tutkimaan omaa tapaa toimia voimavarakeskeisenä ryhmän ohjaajana sekä löytämään siitä tavasta ne ulottuvuudet, joista voi ohjaajana innostua, voimaantua ja kokea työssä merkityksellisyyttä.

Oma arvioni: Voin suositella tätä kirjaa kaikille voimavarakeskeisestä ryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille. Kilpiä rohkaisee jokaista lukijaa pohtimaan ja reflektoimaan omaa henkilökohtaista tapaansa kohdata ryhmän jäseniä sekä toimia turvallisena ja dialogin aidosti mahdollistava ryhmän ohjaajana. Kirjassa esitetyt kysymykset tukevat tätä oman ajattelun ja toiminnan tarkastelua mielestäni erinomaisesti. On selvää, että jokaisen ryhmän ollessa omanlaisensa, ryhmän ohjaajanakaan on mahdotonta olla koskaan ns. täysin valmis. Siksi ohjaajan on tärkeää omata muun muassa luovuutta ja sopeutumiskykyä. 

Teoksen lukemisen jälkeen ainakin minulle on entistäkin selvempää, miksi kontekstin taju on tärkeä tekijä ryhmätoiminnan onnistumisen kannalta. Uskon, että tulen hyödyntämään tämän  kirjan "oppeja" erilaisia ryhmiä ohjatessani monin tavoin. Aion kokeilla myös ainakin yhtä kirjassa esiteltyä harjoitusta.