Anni Loukomies & Sonja Laine: Inkluusio onnistuu! Näin rakennat inklusiivisen toimintakulttuurin

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 323 s.

Keskustelu inkluusion ympärillä käy kuumana. Inkluusio on vain kaunis ajatus! Inkluusio ei onnistu nykyisillä resursseilla! Pienryhmät takaisin!

Tässä teoksessa määritellään inkluusioon liittyvät keskeiset käsitteet ja yhdistetään uusinta tutkimustietoa konkreettisiin ehdotuksiin inklusiivisen toimintakulttuurin luomiseksi. Ratkaisuja etsitään paitsi koulun eri toimijoiden näkökulmista myös erityisesti jokaisen oppilaan yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Opettajalla on mahdollisuus käyttää osaamistaan sellaisen ryhmäkulttuurin luomisessa, jossa jokainen saa olla oma itsensä omine yksilöllisine piirteineen. 

Avaa tämä kirja ja saat tietää, miten inkluusio voi onnistua! Kirja on hyödyllistä luettavaa opettajille ja muille alan ammattilaisille, opettajaksi opiskeleville, huoltajille sekä päättäjille.

Oma arvioni: Inkluusiosta puhutaan edelleen paljon ja sävy tuntuu olevan yleensä varsin negatiivinen. Välillä vaikuttaa jopa siltä, että kaikki koulussa ilmenevät ongelmat yritetään laittaa inkluusion ja etenkin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden syyksi.  Ajatusta inklusiivisesta kasvatuksesta ja opetuksesta voidaan toki sinänsä pitää periaatteen tasolla kauniina, mutta inkluusion onnistumiseen käytännössä ei kuitenkaan juurikaan uskota.  Osasyynä voi olla se, ettei esimerkiksi mediassa juurikaan kerrota positiivisia inkluusiotarinoita. Niitäkin toki löytyy samoin kuin inkluusiota puoltavaa tutkimusnäyttöäkin. 

Tämän tuoreen tietokirjan kirjoittajat muistuttavat siitä, ettei inkluusio ole kenenkään mielipidekysymys, vaan meillä on itse asiassa velvollisuus pyrkiä toimimaan siten, että koulu olisi aidosti kaikkien koulu. Olemmehan astuneet inklusiivisen koulutuspolitiikan tielle jo ajat sitten. Kirjassa tarkastellaan monipuolisesti inkluusion onnistumisen edellytyksiä ennen kaikkea tulomallin elementtien kautta. Sen mukaan inkluusion onnistuminen edellyttää muun muassa ihmisten moninaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa asennetta, henkilökunnan riittävää osaamista ja kykyä erilaisten pedagogisten menetelmien käyttöön joustavasti eri tilanteissa sekä riittäviä resursseja ja niiden kohdentamista tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti.  Ilman edellä mainittuja elementtejä, kaikkien lasten osallisuus ei voi toteutua. Oikotietä onnistuneeseen inkluusioon ei siis ole. Näin ollen kaikkia edellä mainittuja osatekijöitä voidaan siis pitää kokonaisuuden kannalta kriittisinä. Oleellista on toki myös se, että  kaikki osapuolet sitoutuvat tosissaan inklusiivisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja jakavat yhteisen näkemyksen siitä, mitä sillä tarkoitetaan. 

Tämä teos antaa lukijalle monipuolista tietoa ja paljon pohdittavaa inklusiivisen toimintakulttuurin rakentamisen tueksi, on aihe sitten ennestään tuttu tai ei. Koska inkluusio liittyy itse asiassa kaikkien lasten opetukseen riippumatta mahdollisista tuen tarpeista, suosittelen sitä todella lämpimästi ihan jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle ammattiin tai toimenkuvaan katsomatta.