Elisa Vepsäläinen: Merkityksellisyyden taito

 

Kustantaja: Basam Books
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 212 s.

Merkityksellisyydestä on tullut aikamme megatrendi niin yksityiselämän kuin yritysten, työelämän ja brändienkin kannalta. Kaipaamme syvällisempää yhteyttä itsemme ja maailman välille sekä merkityksellisempää polkua työuralle ja elämälle. 

Merkityksellisyyden taito antaa keinoja siihen, kuinka merkityksellisyyden kaipuun voi valjastaa niin henkilökohtaiseksi kuin yhteisölliseksi voimavaraksi. Tutustumalla omiin vahvuuksiimme ja etsimällä tapoja hyödyntää niitä voimme elää parempaa elämää ja saada myös aikaan konkreettista muutosta ympärillämme. 

Kirjan kirjoittaja Elisa Vepsäläinen on johtanut pakolaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävää Startup Refugeesia ja keskittynyt työurallaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Häntä ohjaa merkityksellisyyden kaipuu ja halu olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita. 

Käytännönläheistä kirjaa varten on haastateltu 20 ihmistä, jotka ovat uskaltaneet luottaa intuitioonsa ja tarttua suuriin, jopa globaaleihin ongelmiin. 

Oma arvioni: Itselleni kirkastui tätä kirjaa lukiessani entisestään se, että haluan auttaa muita niillä keinoilla, joita minulla on. Ensin ajattelin, että tekisin niin tutkimuksen kautta. Nyt tiedän, että  haluan edistää etenkin vammaisten naisten voimaantumista valmentamalla heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään mahdollisuudet toteuttaa itseään ja elää omannäköistä elämää toiveineen ja unelmineen. Vaikka emme voikaan vaikuttaa kaikkeen elämässämme, voimme kuitenkin usein valita, kuinka kohtaamiimme haasteisiin suhtaudumme. Siksi haluankin rohkaista kaikkia astumaan omalle merkityksellisyyden polulleen. Tämä tuore tietokirja tarjoaa siitä monia inspiroivia esimerkkejä. Jos tunnet merkityksellisyyden kaipuun kutsuvan sinua, tätä teosta ei kannata jättää lukematta.