Liisa Ahonen: Tiimin voima varhaiskasvatuksessa

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 314 s.

Toimiva tiimityö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi – kun tiimi ja sen jäsenet voivat hyvin, positiivinen vaikutus heijastuu myös lapsiin.

Vaikka tiimityö on ilmeinen ja olennainen osa varhaiskasvatusta, tiimityön kehittämiseen panostaminen on sen sijaan kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Lukuisat varhaiskasvatuksen ammattilaiset myöntävät, että tiimien yhteinen aika käytetään yksinomaan lapsiryhmän pedagogisen toiminnan ja juoksevien asioiden äärellä. Tällöin tiimien sisäinen toimivuus jää helposti huomiotta.

Tämän kirjan tarkoituksena on houkutella ajan kanssa ja tietoisesti toimivan tiimityön merkityksellisyyden äärelle. Kirjassa pysähdytään tarkastelemaan hyvinvoivan tiimin toimintaa ennen kaikkea vuorovaikutuksen näkökulmasta. Teos tarjoaa runsaasti konkreettisia tehtäviä ja ideoita, joiden avulla tiimin toimivuutta voi suunnitella, arvioida ja kehittää. Parhaimmillaan tiimistä tulee jokaisen jäsenensä ammatillista kasvua ja työssäjaksamista tukeva yksikkö, jossa töitä lasten hyväksi tehdään yhdessä.

Oma arvioni: Tässä uutuuskirjassa kerrotaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti toimivan tiimityön merkityksestä laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Silloin, kun tiimi toimii hyvin, sen työntekijät voivat nauttia työstään, lapset voivat hyvin ja kasvatusyhteistyö perheiden kanssa sujuu. Teos osoittaa arkisine esimerkkeineen oivallisesti sen, että vuorovaikutuksella on tiimityön toimivuuden kannalta todellakin väliä. Lämmin  Sen takiakin on todella tärkeää, että asioita pysähdytään välillä tarkastelemaan ihan tietoisesti ja myös koko tiimin voimin. 

Kirjan konkreettiset tehtävät ja ideat auttavat niin tiimien toiminnan suunnittelua, arviointia kuin niiden jatkuvaa kehittämistäkin. Vaikka tiimi toimisi kuinka hyvin tahansa, ongelmilta ja haastavilta tilanteilta on mahdotonta kokonaan välttyä. Onneksi niihinkin voidaan kuitenkin varautua. Kirjassa annetaan arvokkaita eväitä myös henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun ja hyvinvoinnin lisäämiseen kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Jos epäilet tiimin voimaa, uskon, että tämän lukijaystävällisen teoksen lukemisen jälkeen epäilyksesi ovat ainakin vähentyneet. Suosittelen lämpimästi.