Martin Söderquist: Single Session One at a Time – Kertaterapeuttinen työskentely parien kanssa

 

Kustantaja: Lyhytterapiainstituutti
Julkaisuvuosi: 2023
Ruotsinkielinen alkuteos:: Ett samtal i taget: familjerådgivning i ny form
Suomentanut: Paula Erkintalo
Sivumäärä: 281 s. 

Monet parit, yksilöt ja perheet haluavat ja tarvitsevat vain yhden terapiatapaamisen. Single Session One at a Time – Kertaterapeuttinen työskentely parien kanssa -kirja kuvaa niitä tapoja, joilla monia asiakkaita voi auttaa jo yhden tapaamiskerran aikana. Kirjan menetelmät soveltuvat erinomaisesti myös yksilöterapiaan.

Kirjan kirjoittaja Martin Söderquist ja hänen työryhmänsä ovat kertaterapeuttisen työskentelyn asiantuntijoita. He tuntevat alan, ymmärtävät teoriat ja mallit, ovat inhimillisiä ja myötätuntoisia, käyttävät parhaita menetelmiä ja tekniikoita, tekevät työtä asiakkaiden parissa viisaasti, saavuttavat hyviä tuloksia ja kirjoittavat taitavasti.

Kirjassa kuvatut menettelytavat ja lukuisat kliiniset tapausesimerkit ovat mielenkiintoisia ja valaisevia. Kirjoittamalla tämän teoksen Martin ja hänen työryhmänsä ovat antaneet meille hienon lahjan.

Oma arvioni: Tämä teos auttoi minua uskomaan entistä vahvemmin siihen, että jo yksi tapaaminen ratkaisukeskeisen terapeutin ja miksei coachinkin kanssa voi olla avain muutokseen ja valoisampaan huomiseen, on tavoite tai ongelma sitten melkeinpä millainen tahansa. Pääasia on, että tavoitteet ovat asiakkaiden omia ja heille tärkeitä. Kun tapaaminen sovitetaan asiakkaan mukaan, voimme saada aikaan toivottuja tuloksia. Kun ihmisille tarjotaan vaihtoehtoja ja he saavat itse valita, he voivat päästä elämässä eteenpäin. Ja ainahan kertaterapeuttisen työskentelyn voi aloittaa uudestaan, kun asiakkaasta siltä tuntuu. Ajatus siitä, että yhdellä terapiakerralla on selkeästi niin alku, keskikohta kuin loppukin, on minusta kiehtova. Kirjassa tuodaan moneen kertaa esille myös sitä, että terapeutin läsnäolo juuri tässä hetkessä on helpompaa, kun mieli ei lähde harhailemaan jo seuraavaan tapaamiskertaan, koska emme tiedä, tuleeko sellaista edes. 

Jos kertaterapeuttinen työskentely kiinnostaa, lue tämä teoreettista tietoa ja käytännön esimerkkejä kiinnostavasti yhdistelevä kirja. Suosittelen.