Tuomo Virtanen & Jenni Pelkonen: Poissa porukasta– Vahvista kouluun kiinnittymistä ja puutu poissaoloihin

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 276 s.

Miksi pulpetti on tyhjä? Mitä lisääntyvien koulupoissaolojen taustalla on? Mikä tukisi oppilaan hyvinvointia ja kiinnittymistä kouluun?

On tärkeää puuttua koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Poissaolot koskettavat vain osaa oppilaista, mutta kouluun kiinnittymättömyys voi levitä myös kollektiiviseksi ilmiöksi. Kouluissa, joissa pinnataan paljon, saattaa pinnata myös sellainen oppilas, joka toisenlaisessa kouluympäristössä ei pinnaisi.

Tämä käsikirja tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisuehdotuksia oppilaiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen, koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn ja poissaoloihin puuttumiseen. Kirja soveltuu peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden parissa työskenteleville sekä oppilashuollon tueksi. 

Oma arvioni: Tässä kirjassa sekä kouluun kiinnittymisen ulottuvuuksia että kyseistä ilmiötä selittäviä teoreettisia malleja kuvataan monipuolisesti tutkimustietoa hyödyntäen. Erityisen kiinnostavaa oli lukea myös inkluusiosta kouluun kiinnittymisen kontekstina. Lisäksi tässä teoksessa tarkastellaan muun muassa koulupoissaolojen erilaisia muotoja, niiden taustatekijöitä ja koulupoissaoloja kartoittavia mittareita. Ja tietysti osansa saavat myös niin kouluun kiinnittymisen vahvistaminen kuin poissaolojen ehkäiseminenkin, joiden tuleekin olla koko kouluyhteisön yhteisiä tavoitteita. Poissaoloja on seurattava systemaattisesti.  Toiveikkuutta tuova ajatus on, että kouluympäristön ollessa turvallinen ja kaikkien hyvinvointia tukeva ja yksilöllisyyttä huomioiva, säännöllinen koulunkäynti  on lopulta varsin todennäköistä. On hyvä muistaa sekin, että hyvinvoiva henkilökunta jaksaa kohdata oppilaat ja puuttua poissaoloihin.

Tämä käsikirjamainen teos sopii mainiosti hyödynnettäväksi varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Voin suositella sitä yhtä hyvin niin opettajille, oppilashuoltohenkilökunnalle kuin alan opiskelijoillekin. Ja teoksen todella laaja lähdeaineisto takaa sen, että näihin tärkeisiin ja monimuotoisiin teemoihin perehtymistä voi jatkaa suuntaan jos toiseenkin.