Ida Henritius, Olli Löytty & Anne Mäntynen (toim.): Tietokirjallisuuden lajit ja rajat

 

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 295 s.

Tietokirjallisuudesta puhutaan usein yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka se sisältää lukuisia eri lajeja elämäkerroista kädentaito-oppaisiin ja matkakertomuksista tutkimuskirjallisuuteen. Toisaalta lajit eivät ole tarkkarajaisia, ja moni teos myös sijoittuu tieto- ja kaunokirjallisuuden välimaastoon.

Tietokirjallisuuden lajit ja rajat piirtää tutkimukseen perustuvan kuvan tietokirjallisuuden monipuolisesta kentästä. Se lähestyy aihetta kirjallisuuden- ja kielentutkimuksen sekä tiedon tuotannon ja esittämisen näkökulmista. Miten kokemus- ja tutkimustieto asemoituvat eri kirjallisuudenlajeissa? Miten lajien rajoista neuvotellaan, ja millaista kitkaa tällöin syntyy? Esimerkiksi yleistajuisen ja tieteellisen kirjallisuuden eroista on viime aikoina käyty julkista keskustelua, jossa on pohdittu muun muassa lähteiden merkitsemisen tarvetta.

Teos paikkaa aukon tietokirjallisuuden tutkimuksen perusoppikirjana. Siitä on hyötyä myös opettajille, kirjailijoille ja kirja-alan toimijoille sekä kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin tietokirjallisuuden moninaisuutta ja merkitystä.

Oma arvioni: Tässä tuoreessa vertaisarvioidussa tietokirjassa valotetaan monipuolisesti erilaisia tietokirjallisuuden lajeja: elämäkerroista, matkakirjoihin ja esseistä yhteiskuntatieteelliseen tietokirjallisuuteen. Osansa saavat ansaitusti myös muun muassa lasten tietokirjat, oppikirjat ja sarjakuvat. Edellä mainituista kaksi ensimmäistä  kiinnostavat minua koulutustaustani vuoksi aivan erityisesti Jos päättäisin palata vielä joskus tutkimustyön pariin, voisi hyvin olla. että löytäisin tutkimusaiheeni kyseisiin genreihin liittyen.

Osa teoksen artikkeleista liikkuu kiinnostavasti kauno- ja tietokirjallisuuden rajamailla. Vaikka uskoinkin olevani hyvin perillä tietokirjallisuuden monimuotoisuudesta, tämä kirja pääsi kuitenkin hieman yllättämään. Näin ollen uskon lukevani tietokirjallisuutta tästä eteenpäin aiempaakin analyyttisemmin. Ja tulen varmasti kiinnittämään enemmän huomiota myös omien tekstieni lajiominaisuuksiin. 

Tämä tärkeä ja tietokirjallisuuden merkitystä niin ennen, nyt kuin tulevaisuudessakin esille tuova teos on julkaistu yhteistyössä Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa, ja se onkin Suomen tietokirjailijat ry:n 40-vuotisjuhlajulkaisu. Suosittelen Tietokirjallisuuden lajit ja rajat -kirjaan tutustumista lämpimästi kaikille tietokirjallisuuden ystäville. Ja teoksen lähteiden joukosta löytyy paljon lisää mielenkiintoista luettavaa tietokirjallisuuteen liittyen.