Pekka Sauri: Mielenrauha levottomassa maailmassa

 

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 263 s.

Miten tästä kaikesta selvitään? 

Viime vuosien jatkuvat kriisit ovat syösseet meidät uuteen epävarmuuden aikaan. Ilmastonmuutos, pandemia ja Venäjä hyökkäys Ukrainaan ovat saaneet tulevaisuuden näyttämään arvaamattomalta ja hallitsemattomalta. Tällä kaikella on ollut niin poliittisia kuin psykologisiakin seurauksia. 

Yhteiskunnan tulevaisuutta ei voida enää laskea myöskään tiedon ja teknologian jatkuvan edistymisen varaan. Kuinka selvitä tästä kaikesta ja säilyttää myönteinen asenne ja toivo paremmasta tulevaisuudesta.

Oma arvioni: Pekka Sauri, Yölinjalla-radio-ohjelmasta tuttu psykologi ja vihreä poliitikko, käsittelee kirjassaan kiinnostavasti ennen kaikkea kommunikaation, mielenterveyden ja demokratian kolminaisuutta. Tuota yhteyttä hän valottaa monipuolisesti niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnan, ellei peräti koko ihmiskunnan näkökulmasta. Ihmismieli todellakin on kriisissä, ja jatkuva epävarmuus ahdistaa ymmärrettävästi monia. 

Sauri puhuu paljon erilaisten luokittelujen haitallisuudesta ja niiden leimaavuudesta sekä kelpaamattomuuden kokemuksesta, joka on hänen mukaansa sisäänrakennettu esimerkiksi monen masentuneen ja ahdistuneen yksilön minuuteen. Sauri uskoo, että tilannetta voitaisiin parantaa sillä, että normaalista poikkeavien ihmisten luokittelua ja leimaamista vähennettäisiin päättäväisesti. Näin yhä useampi yksilö kykeni osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jolloin samalla vahvistuu myös demokratian perusta. Tällaista näkemystä voi mielestäni mainiosti soveltaa myös muun muassa eri tavoin vammaisiin henkilöihin. Oleellinen asia on kuulluksi tuleminen. Se on aina riippuvainen niistä valinnoista, joita kukin meistä tekee ollessaan yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Olen Saurin kanssa samaa mieltä myös siitä, että meidän tulisi keskittyä enemmän niihin asioihin, jotka meitä yhdistävät kuin niihin, jotka meitä toisistamme erottavat. Näin voisimme nähdä yksilöt kokonaisina ja hylätä stigmat. Eläköön yhteisyys!

Kirjassa pohditaan ajatuksia herättävästi myös muun muassa  mielenrauhan olemusta, sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia sekä sitä, syrjäyttääkö tekoäly ihmisen. Sauri valaa lukijaan uskoa, että ihminen tulee vähitellen viisaammaksi. Hän uskoo sivilisaation voittoon ja kannustaa meitä suhtautumaan maailmaan realistisen optimistisesti ja mahdollisimman käytännöllisesti. Saurin mukaan pääsemme eteenpäin kommunikaation avulla  – neuvottelemalla ja sopimalla. Hän kehottaa meitä myös etsimään elämällemme päämärän ja tarkoituksen. Ja jakamaan ahdistuksemme rehellisesti ja häpeämättä luotettavan läheisen kanssa. Uskon itsekin vahvasti siihen, että jaettu ilo tuplaantuu ja jaettu ahdistus puolittuu. 


"Kohdatuksi tuleminen ja toisen ahdistuksen tunnistaminen voivat muuttaa toisen ihmisen maailman totaalisesti: lohduton yksinäisyys muuttuu yhteiseksi. Olen taas osallinen, en ulkopuolinen."


On tärkeää muistaa, että hyväksytyksi ja kohdatuksi tuleminen kokemus on usein hyvin pienestä kiinni.  Jos kommunikaatio, mielenterveys ja demokratia ovat mielestäsi ajattelemisen arvoisia teemoja, tartu tähän kirjaan. Se saa sinut todennäköisesti miettimään niin maailmaa kuin omaa minuuttasikin kenties hieman toisenlaisessa valossa kuin aikaisemmin.  Suosittelen.