Jenni Haukio: Sinun tähtesi täällä – Vuodet tasavallan presidentin puolisona

 

Kustantaja: WSOY
Julkaisuvuosi: 2023
Sivumäärä: 304 s.

Jenni Haukio on kokenut Suomen palvelemisen ja asemansa tasavallan presidentin puolisona etuoikeutena ja kunniatehtävänä. Sinun tähtesi täällä kertoo siitä näkyvästä ja näkymättömästä työstä, jota Haukio on isänmaan hyväksi tehnyt jo kymmenen vuoden ajan. 

Hän kirjoittaa kohtaamistaan ihmisistä, avaa presidentin puolison roolia sekä kertoo työstään itselleen läheisimpien teemojen parissa. Näihin lukeutuvat luonnon ja eläinten suojelu, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, lottien ja veteraanien henkisen perinnön vaaliminen sekä suomalainen kirjallisuus, taide ja kulttuuriperintö. 

Oma arvioni: En ole aiemmin tutustunut kovinkaan tarkasti tasavallan presidentin puolison asemaan ja tehtäviin varsinkaan nykyhetkessä, joten Haukion kirjoittama muistelmateos oli kaikkiaan kiinnostavaa luettavaa. Ja mielenkiintoani lisäsi toki sekin, että Jenni Haukio on kanssani lähes samanikäinen. Teos on mielestäni kirjoittajansa oloinen, asiallinen ja tyylikään pidättyväinen. Minulle välittyi sellainen kuva, että Haukio on ollut aidosti kiinnostunut niistä aiheista, joita hän on tasavallan presidentin puolisona ollessaan ja erilaisissa tehtävissään  edistänyt ja esille nostanut. Tällaisia teemoja ovat olleet etenkin Suomen luonnon ja kirjallisuuden vaaliminen. Kirjaa lukiessa ymmärtää sen, kuinka laaja-alainen sivistys ja huolellinen paneutuminen asioihin on auttanut häntä menestymään vaativassa roolissaan Suomen parhaaksi. 

Vaikka kirjassa käsitellään ymmärrettävästi ennen kaikkea tasavallan presidentin puolison julkista työtä lukuisine valtiovierailuineen ja juhlapuheineen, valotetaan lukijalle myös jonkin verran kirjoittajan yksityiselämää kertomalla muun muassa lapsuuden ja nuoruuden aikaisista harrastuksista, synnynnäisestä eläinrakkaudesta ja pitkäaikaisesta lapsihaaveesta unohtamatta tietenkään Haukion lämmintä ja monitasoista suhdetta runouteen. Viimeksi mainittu kun näkyy muistelmateoksen nimessäkin. 

Aluksi mietin, että olisin kuunnellut teoksen äänikirjana, sillä arvostan sitä, että Jenni Haukio lukee kirjansa itse, mutta päädyin kuitenkin hankkimaan kirjan kovakantisena. versiona. Näin voin palata sen pariin helposti myöhemminkin vaikkapa jotakin tiettyä puhetta tai runoa lukemaan tai valokuvia katselemaan. Teos löytänee hyvin paikkansa kirjahyllystä Haukion aiemmin toimittaman runoantologian vierestä.  

Sinun tähtesi täällä on teos, jonka lukemista suosittelen lämpimästi kaikille presidentti-instituutiosta kiinnostuneille. On hienoa, että kyseinen kirja on kirjoitettu.