Riikka Riihonen: Täysillä tyttö – Miten tukea itsetuntoa sekä muita asioita, joita tytön vanhemman on hyvä tietää

 

Kustantaja: Kirjapaja
Julkaisuvuosi: 2024
Sivumäärä: 280 s.

Tytöistä on moneksi
 

Täysillä tyttö on kokeneen lastenpsykiatrin ja psykoterapeutin teos tyttöyden voimasta ja tyttöjen kasvun haasteista. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä keinoja tyttöjen itsetunnon, rohkeuden ja oman äänen tukemiseen. Se kannustaa vanhempia ja tyttöjen läheisiä huomaamaan kapeat asenteet ja normit, jotka yhä vaikuttavat yhteiskunnassa ja rajoittavat tyttöjen hyvinvointia. 

Teoksen aiheita ovat muun muassa tytön itsetunto, ylikiltteys, suorittaminen, tunnetaidot ja kehonkuva. Kirja tarjoaa työkaluja ja näkökulmia tyttöjen kokeman masennuksen ja ahdistuksen helpottamiseksi. Myös sukupuolikokemus, seksuaalisuus ja neurokirjon haasteet ovat tärkeitä teemoja. Mukana on tehtäviä ja pohdintakysymyksiä niin tytölle itselleen kuin hänen aikuisille läheisilleen. 

Oma arvioni: Tyttöjen mielen hyvinvointi on tällä hetkellä  kovalla koetuksella monista syistä; on esimerkiksi normaalia murroiän myllerrystä, suuria sosiaalisia paineita ja erilaisia yhteiskunnan asettamia rajoja ja raameja, joiden sisälle tulisi sopia. 

Tämä tuore ja lukijaystävällinen tietokirja  tarjoaa tyttöjen vanhemmille ja muillekin heidän lähellään oleville tärkeää tietoa ja hyödyllisiä työkaluja tyttöyden ymmärtämiseen. Kirjaa lukiessa käy hyvin selväksi, kuinka tärkeää aikuisten on tukea tyttöjen itsetunnon vahvistumista ja identiteetin muodostumista.  Tytöistä on todellakin moneksi, kunhan heidän ei tarvitse kohdata haasteita yksin. On hienoa, että tyttöjen kehityksen tukemiseen on olemassa myös konkreettisia "työkaluja", joita on mahdollista käyttää tämän teoksen avulla. 

Suosittelen lämpimästi Riikka Riihosen Täysillä tyttö -teosta ihan jokaiselle tytön vanhemmalle.