Tiina Holmberg-Kalenius, Nina Kaituri & Merja Rastas (toim.): Vahingossa huitaisin, läpällä heitin – Vastuut, oikeudet ja ratkaisut koulukiusaamistilanteessa

 

Kustantaja: Kirjokansi
Julkaisuvuosi: 2024
Kuvittanut: Merja Rastas
Sivumäärä: 210 s.

Koulukiusaaminen on monisäikeinen ilmiö ja yksi väkivallan muoto, josta nykyään uskalletaan onneksi jo puhua. Kirjassa käsitellään eri osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia kiusaamistilanteissa. Tämä on aihe, josta etenkin vanhemmat kaipaavat selkeää tietoa. Kiusaamista tarkastellaan kirjassa ilmiönä sekä opettajan, eri rooleissa kiusaamista kokeneiden, että kiusaamisen jälkihoidon parissa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Kirjoittajien ajatukset käyvät keskenään vuoropuhelua valottaen asiaa monesta eri suunnasta.

”Vahingossa huitaisin, läpällä heitin” on suunnattu paitsi kiusattujen ja toisia kiusaavien lasten vanhemmille, myös kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisille. Se toimii myös lähteenä opiskelijoille ja kenelle tahansa, jota kiusaaminen ryhmäilmiönä kiinnostaa. Kirja esittelee konkreettisia neuvoja ja ratkaisuja, joihin on helppo tarttua, vaikka valmiiksi pureskeltuja vastauksia ei annetakaan.

Ratkaisut kiusaamistilanteisiin voivat joskus olla lähempänä kuin uskommekaan, kuten tavassamme kohdata lapsi tai asenteissa ja normeissa, joita luomme ja ylläpidämme. Kiusaamisen katkaisemisessa kirjoittajat korostavat kiusaamisilmiön tunnistamista ja ymmärtämistä, aikuisten välistä yhteistyötä, joustavuutta, hyvän ilmapiirin luomista ennaltaehkäisevänä toimena sekä traumasensitiivistä lähestymistapaa. 
 
Oma arvioni: Tämä uusi kirja tarjoaa lukijalle todella monipuolisen kuvan koulukiusaamisesta monimuotoisena ilmiönä. Kirjassa käytetään aiheellisesti myös termiä koulukiusaamisväkivalta, sillä sitähän kiusaaminen on.  Vaikka aiheesta olisi lukenut paljonkin, tästä kirjasta saa paljon niin uutta tietoa kuin ajattelemisen aiheitakin.  
 
Kirjoittajat eivät hyssyttele, vaan asioista puhutaan suoraan, jopa tiukkaan sävyyn. Mielestäni ratkaisu on tämän vakavan aiheen kohdalla täysin perusteltu, sillä kouluväkivalta on edelleen osa aivan liian monen lapsen ja nuoren arkea. Koulukiusaamiseen on puututtava aina, ja meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta kiusaamisväkivalta ei ainakaan pääsisi pitkittymään. Se, kun jättää aina pitkäkestoiset jäljet sekä kiusattuun että kiusaajaan. Ja apua tarvitsevat kaikki osapuolet. 
 
Tuntuu kuitenkin valitettavasti siltä, että on vielä tänä päivänäkin on paljon silkasta hyvästä onnesta kiinni, kuinka kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kiusaamistilanteisiin puuttumisessa onnistutaan jälkihoidosta puhumattakaan. Tältä osin kaikkien oppilaiden yhdenvertainen oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei siis käytännössä aina toteudu. 
 
Suosittelen tämän eri näkökulmia kiuraamisilmiöön valottavan teoksen lukemista ensisijaisesti kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, mutta on sillä paljon annettavaa toki vanhemmille ja opiskelijoillekin.  Ei kannata säikähtää, jos kirja saa lukijan reflektoimaan omaa toimintaansa ja herättää voimakkaitakin tunteita.