Anita Puustjärvi (toim.): Aistitiedon käsittelyn vaikeudet – Ymmärrystä ja sujuvampaa arkea

 

Kustantaja: Santalahti
Julkaisuvuosi: 2024
Sivumäärä: 499 s.

Miksi jollekin napittaminen on työlästä? Miksi joku rakastaa huvipuistolaitteita ja toinen ei niihin halua mennä? Miksi kevytkin kosketus voi sattua?

Teos antaa tietoa aistitiedon käsittelystä ja siihen liittyvistä vaikutuksista. Kirjassa käsitellään vaikeuksien tunnistamista, taustasyitä ja vaikutusta toimintakykyyn eri ikävaiheissa. Kirjassa kuvataan myös aistitiedon käsittelyn ja motoristen vaikeuksien arviointia sekä kokonaisvaltaista kuntoutusta. Mukana on runsaasti hyviä käytänteitä, joiden avulla voi tukea toimintakykyä kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja työelämässä. Vinkkejä voi hyödyntää myös vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin.

Tämä uusimpaan tutkimustietoon nojautuva teos on ensimmäinen suomalaisin voimin toteutettu kirja aistitiedon käsittelyn vaikeuksista. Se sopii varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, lasten vanhemmille sekä henkilöille, joilla on aistitiedon käsittelyn vaikeuksia.

Oma arvioni: Tämän kattavan uutuusteoksen ensimmäisessä osassa annetaan lukijalle arvokasta yleistajuista tietoa aivojen, hermoston ja aistien normaalista toiminnasta. Siinä kuvataan myös kiinnostavasti aistitiedon käsittelyn kehitystä vauvaiästä alkaen sekä taitojen ja toiminnanohjauksen kehittymistä lapsuudessa. Tämä auttaa osaltaan ymmärtämään myös erilaisia aistitiedon käsittelyn vaikeuksia, joiden syitä, ilmenemismuotoja ja samanaikaisuutta toisten häiriöiden kanssa valotetaan monipuolisesti teoksen toisessa osassa. Aistitiedon käsittelyn vaikeuksien ja toimintakyvyn arviointi on puolestaan keskiössä kolmannessa osassa. Mikäli kaipaat ennen kaikkea ideoita aistitiedon vaikeuksien kanssa selviytymiseen ja niiden kanssa kamppailevien tukemiseen eri ikävaiheissa ja monenlaisissa konteksteissa, on teoksen neljäs osa sinulle relevanteinta luettavaa. Haluttaessa kirjoittajien tarjoamien nettivinkkien ja kirjan artikkelien lähdeluetteloiden ansiosta lisätietoa teemoista löytyy  vaikka kuinka paljon. 

Tämä todella laaja tietopaketti on mielestäni erinomainen lisä kotimaiseen tutkimuspohjaiseen neurologiseen kirjallisuuteen. Ei ihme, että sitä on jo odotettukin, eikä todellakaan suotta. Mielestäni kirja sopii hyvin niin aiheeseen aiemmin perehtyneille kuin niillekin, joille aistitiedon käsittelyn vaikeudet ovat vieraita. Toivottavasti mahdollisimman monet kasvattajat, opettajat ja kuntouttajat löytävät tämän perusteellisen teoksen ja ammentavat siitä saamaansa tietoa ja ymmärrystä omassa toiminnassaan pyrkiessään luomaan sujuvampaa arkea kaikille aistitiedon käsittelyn vaikeuksia omaaville henkilöille.