Sonja Kosunen, Sara Juvonen, Heidi Huilla & Marja Peltola (toim.): Koulu ja eriarvoisuus

 

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2024
Sivumäärä: 280 s.

Julkisessa keskustelussa koulujen ja kaupunginosien eriytymisestä on puhuttu jo pitkään. Eriytyminen on kuitenkin monimutkainen ilmiö, jota täytyy tarkastella koulukohtaisesti ja nuorten arjessa. Silti keskusteluissa sivuutetaan usein itse nuorten sekä koulujen henkilöstön omat kokemukset.

Koulu ja eriarvoisuus tarkastelee sitä, mitä eriytyminen tarkoittaa suomalaiskaupungeissa ja mikä on sen suhde eriarvoisuuteen. Teos selvittää, millaista on arki huono‐osaisten alueiden kaupunkikouluissa ja miten erilaiset eriarvoisuuden muodot näkyvät ja tuntuvat myös nuorten vapaa-ajalla. Kuinka paljon huono‐osaisten alueiden kouluissa ilmenee vaikeuksia tukea oppilaiden hyvinvointia ja opiskelua? Entä miten henkilökunnan jaksamisvaikeuksiin ja vaihtuvuuteen on pyritty vastaamaan?

Teos haastaa pohtimaan, mitä kouluissa voitaisiin tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi tai ovatko julkisen keskustelun tuottamat mielikuvat aina edes todenmukaisia. Se soveltuu laajasti erilaisiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen alan opintoihin sekä aiheesta yleisesti kiinnostuneille.
 
Oma arvioni: Tämä tutkimukseen pohjautuva uutuusteos on monipuolinen katsaus koulujen huolestuttavaan eriytymiskehitykseen.  On hienoa, että iinä äänensä saavat kuuluville myös nuoret. Teos on myös tärkeä puheenvuoro yhteiskunnallisesti sensitiivisen opettajuuden puolesta. Meillä tulee olla taitoja ja tahtoa kohdata jokainen oppilas arvokkaana yksilönä muun muassa taustastaan riippumatta ja nähdä  ihmisten moninaisuus rikkautena. Mielestäni tämä kirja tarjoaa runsaasti ajattelemisen aiheita kaikille opettajille. Suosittelen kirjan artikkelien lukemista lämpimästi myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.